A four-year survey on insecticide resistance and likelihood of chemical control failure for tomato leaf miner Tuta absoluta in the European/Asian region
Συγγραφείς: Emmanouil Roditakis
Δημοσίευση: 2016
Εχθροί: Tuta absoluta
Δραστικές ουσίες: chlorantraniliprole


Δραστικές ουσίες:


Δραστική ουσία: chlorantraniliprole - Μέθοδος βιοδοκιμής: leaf dip bioassay DR test     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnLC50RF
GR-Lab 2010 - 0.31
GR-IER-14-3 2014 - 1.91 6
GR-IER-15-2 2015 - 16.7 54
GR-PEL-15-1 2015 - 178 574
GR-IER-15-3 2015 - 1000 3200
GR-TYMP-16-3 2016 - 19.9 64
GR-PREV-16-5 2016 - 219 707
GR-IER-16-6 2016 - 315 1015
GR-TYMP-16-1 2016 - 440 1418
GR-DRAM-16-4 2016 - 1000 3200Πίνακας επεξηγήσεων
ref
Πληθυσμός αναφοράς
n
Το σύνολο των ατόμων του δείγματος
LC50
Η συγκέντρωση μιας δραστικής που θανατώνει το 50% ενός πληθυσμού
RF
Ο λόγος της ανθεκτικότητας σε σχέση με τον ευαίσθητο
Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...