Χαρακτηρισμός ενός δείγματος ως προς τα επίπεδα ανθεκτικότητας σε μια δραστική ουσία

Ο χαρακτηρισμός ενός δείγματος γίνεται πιλοτικά και με τις εξής παραδοχές:

 • έχουν οριστεί οι εξής κατηγορίες:
  • χωρίς κατηγοριοποίηση (μη επαρκή δεδομένα)
  • ευαίσθητο
  • πιθανώς ανθεκτικό
  • ανθεκτικό
 • η αποτύπωση του σημείο συλλογής του δείγματος επάνω στο χάρτη γίνεται με διαφορετικό χρωματισμό:
  • μαύρο (χωρίς κατηγοριοποίηση)
  • πράσινο (ευαίσθητο)
  • πορτοκαλί (πιθανώς ανθεκτικό)
  • κόκκινο (ανθεκτικό)
 • η κατηγοριοποίηση έχει βασιστεί στις τιμές της θνησιμότητας (%mortality) διορθωμένη κατά Abbott και στις τιμές του RF
 • σε περιπτώσεις όπου ένα δείγμα έχει δοκιμαστεί με περισσότερες απο μία δραστικές ουσίες, τότε παίρνουμε την χειρότερη περίπτωση
 • κατηγοριοποίηση έχει γίνει κατα κύριο λόγο στα δείγματα των εντόμων
 • δείγματα χωρίς επαρκή δεδομένα χαρακτηρίζονται ως 'χωρίς κατηγοριοποίηση'

Κατηγοριοποίηση απο τις διαγνωστικές βιοδοκιμές

Στα έντομα ελέγχουμε τις τιμές της θνησιμότητας (%mortality) διορθωμένη κατά Abbott. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα όρια των κατηγοριών:

%mortality Χαρακτηρισμός Χρωματισμός
>95% Ευαίσθητο Πράσινο
80 - 95 % Πιθανώς ανθεκτικό Πορτοκαλί
< 80% Ανθεκτικό Κόκκινο
Κατηγοριοποίηση απο τις βιοδοκιμές εύρους δόσεων

Στα έντομα ελέγχουμε τις τιμές του RF (Resistance Factor). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα όρια των κατηγοριών:

RF Χαρακτηρισμός Χρωματισμός
<10 folds Ευαίσθητο Πράσινο
10-30 folds Πιθανώς ανθεκτικό Πορτοκαλί
> 30 folds Ανθεκτικό Κόκκινο