Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:102)
ID GR-TYMP-16-3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tuta absoluta
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ [Former] Municipality of Tympaki
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ May 2016
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ collection by hand
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Solanum lycopersicum
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θερμοκήπιο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
chlorantraniliprole ανθεκτικό