Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:102)
ID GR-IER-14-3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tuta absoluta
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Municipality of Ierapetra
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ May 2014
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ collection by hand
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Solanum lycopersicum
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θερμοκήπιο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
chlorantraniliprole ευαίσθητο