Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:102)
ID GR-Lab
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Tuta absoluta
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ εργαστηρίου
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Municipality of Trifylia
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Aug 2010
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ collection by hand
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Solanum lycopersicum
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ θερμοκήπιο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
chlorantraniliprole -