Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:64)
ID Chania12-01
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Bactrocera oleae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Chania Peripheral Unit (Chania)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ fruit sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Olea europaea
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ -
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
alpha-cypermethrin πιθανώς ανθεκτικό
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους