Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:64)
ID AgiosNikolaos12-02
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Bactrocera oleae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Municipality of Siteia (Siteia)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2012
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ fruit sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Olea europaea
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ δενδροκομίο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
alpha-cypermethrin πιθανώς ανθεκτικό
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους