Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:64)
ID Fokida10
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Bactrocera oleae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Fokida Peripheral Unit (Fokida)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2010
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ fruit sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Olea europaea
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ δενδροκομίο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
alpha-cypermethrin ευαίσθητο
spinosad ευαίσθητο
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους