Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:64)
ID Samos10-03
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Bactrocera oleae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Samos Perpheral Unit (Samos)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Nov 2010
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ fruit sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Olea europaea
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ δενδροκομίο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
alpha-cypermethrin ευαίσθητο
spinosad ευαίσθητο
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους