Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:64)
ID Lab strain
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Bactrocera oleae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ εργαστηρίου
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Attica Periphery (Attiki)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1987
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ fruit sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Olea europaea
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ εργαστηρίου
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
dimethoate ευαίσθητο
alpha-cypermethrin ευαίσθητο
spinosad ευαίσθητο