Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:64)
ID Mitilini08-6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Bactrocera oleae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ [Former] Municipality of Mytilene
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Dec 2008
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ fruit sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Olea europaea
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ δενδροκομίο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
dimethoate πιθανώς ανθεκτικό
alpha-cypermethrin πιθανώς ανθεκτικό
spinosad ευαίσθητο