Δημοσιεύσεις Δημοσίευση (pub_id:64)
ID AgiosNIkolaos08-1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Bactrocera oleae
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ morphological examination
ΒΙΟΤΥΠΟΣ -
ΤΥΠΟΣ αγρού
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Municipality of Agios Nikolaos (Agios Nikolaos)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Oct 2008
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ fruit sampling
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Olea europaea
ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ δενδροκομίο
Εκτίμηση απο Διαγνωστικά τεστ  
 
Εκτίμηση απο Δόσεις Εύρους  
dimethoate πιθανώς ανθεκτικό
spinosad ευαίσθητο
alpha-cypermethrin -